พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ให้นายกสมาคมผู้บริหารรร.ประถมแห่งประเทศไทย และคณะบุคคลเฝ้าฯ

โดย paweena_c

8 ส.ค. 2565

14 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย พร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 14.49 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายบัณฑิต พัดเย็น นายกสมาคมผู้บริหาร โรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย นำคณะผู้บริหาร และรองผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ถึง 2564และผู้สนับสนุนสมาคม ฯ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานเข็มที่ระลึก ประดับอักษรพระนามาภิไธย "ส.ธ." และเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา และเพื่อสมทบทุน ในการพัฒนาการศึกษา ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทยในโอกาสนี้ พระภิกษุ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยRelated News