พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทอดพระเนตรการดำเนินงาน โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายศรีสองรัก

โดย panwilai_c

7 ส.ค. 2565

11 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการดำเนินงาน โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายศรีสองรัก จังหวัดเลยวานนี้เวลา 18.52 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร โครงการทหารพันธุ์ดี กรมทหารพรานที่ 21 ค่ายศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย ซึ่งเข้าร่วมโครงการเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยปรับปรุงพื้นที่แปลงเกษตรของหน่วย ประมาณ 10 ไร่ ทดลองปลูกผักพันธุ์พระราชทาน นอกจากนี้ ได้ทดลองเลี้ยงไก่ เป็ด และกบพันธุ์พระราชทาน รวมทั้งเลี้ยงหอยขม และปลูกไม้ผล มีเป้าหมายขยายผลสู่หมู่บ้านในพื้นที่ชายแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในพื้นที่ 12 อำเภอ ของจังหวัดเลย , หนองคาย, บึงกาฬ, นครพนม และมุกดาหารจากนั้น ทอดพระเนตรโครงการ "บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง" ของหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 28 และกองร้อยมณฑลทหารบกที่ 28 ที่ดำเนินโครงการฯ บนพื้นที่ 15 ไร่ ซึ่งนับเป็นความร่วมมือ และร่วมใจในการปฏิบัติงาน สนองพระราชดำริ ให้ประชาชนมีพืชผักปลอดภัยบริโภค และจำหน่ายสร้างรายได้ สร้างความมั่นคงภายในประเทศอีกทางหนึ่งในการนี้ มีพระราชดำรัสชื่นชม การดำเนินงานต่างๆของโครงการ ที่จะเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้ ทั้งนี้การดำเนินงานในพื้นที่หลากหลายจังหวัด ถ้ารู้จักสังเกต ปรับเปลี่ยน ก็จะเป็นผลดี

Related News