พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ ถวายแด่พระราชาคณะ ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์

โดย paweena_c

1 ส.ค. 2565

17 views

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชาคณะ ซึ่งมีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระราชวัชรวิจิตร ตามที่มีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์ พระณรงค์ วัฑฒโน เป็นพระราชวัชรวิจิตร สุภาวิตคณาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดถ้ำผาปู่ อำเภอเมือง จังหวัดเลย มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูปพร้อมกับ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระครูพันธสมณวัฒน์ หรือ หลวงปู่ทองสุข ฐิตปุญโญ เจ้าคณะตำบลยางหล่อ เจ้าอาวาสวัดป่าวุฑฒาราม เป็นพระราชวชิรวุฒาจารย์ ภาวนาวิธานธุราทร ยติคณิสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดป่าวุฑฒาราม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลําภู มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูปRelated News