พระราชสำนัก

ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วันพระราชทานศพ 'หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี'

โดย parichat_p

30 ก.ค. 2565

16 views

ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วันพระราชทานศพ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี อดีตประธานมูลนิธิโครงการหลวง


วันนี้ เวลา 10 นาฬิกา 24 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วันพระราชทานศพ หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ซึ่งสิ้นชีพิตักษัย เนื่องจากอาการปอดอักเสบติดเชื้อ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 สิริชันษา 100 ปี


หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประสูติเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2465 เป็นพระโอรสในพระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ และหม่อมเจ้าพรพิมลพรรณ (วรวรรณ) รัชนี มีพระเชษฐภคินี คือ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต ทรงสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยดัลวิช และมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ แล้วทรงงานที่บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด


หลังจากนั้นได้ถวายงานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งทรงมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนพระราชกรณียกิจ ในโครงการพระราชดำริต่างๆ โดยเฉพาะมูลนิธิโครงการหลวง ในปี 2554 ทรงได้รับการถวายรางวัล ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญา และมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยทรงมีผลงาน และมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย

Related News