พระราชสำนัก

ในหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโก และสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย

โดย parichat_p

30 ก.ค. 2565

14 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล ไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโก และพระราชสาส์น ถวายพระพรชัยมงคล ไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น ถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโก ในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชย์ ของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโก ซึ่งตรงกับวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 ความว่า "สมเด็จพระราชาธิบดีมุฮัมมัดที่ 6 แห่งโมร็อกโก กรุงราบัต


ในโอกาสอันเป็นมงคล แห่งวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชย์ ของฝ่าพระบาท หม่อมฉัน ขอถวายพระพรชัยมงคล และความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ และประชาชนชาวโมร็อกโก


ประเทศไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ต่อความสัมพันธ์ฉันมิตร อันใกล้ชิดกับราชอาณาจักรโมร็อกโก หม่อมฉันเชื่ออย่างแท้จริงว่า ความสัมพันธ์ดังกล่าวจะเป็นรากฐานอันมั่นคงให้ทั้งสองประเทศ ร่วมกันเสริมสร้างความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ ให้เพิ่มพูนต่อไปอีกในภายภาคหน้า "


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


พร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น ถวายพระพรชัยมงคล ไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย ซึ่งตรงกับวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 ความว่า


"สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่าน อับดุลละฮ์ เรียยาตุดดิน อัล-มุซตาฟา บิลละฮ์ ชะฮ์ อิบนี อัล-มาร์ฮุม สุลต่าน ฮาจี อะฮ์มัด ชะฮ์ อัล-มุซตาอิน บิลละฮ์ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย พระองค์ที่ 16 กรุงกัวลาลัมเปอร์ ในโอกาสอันเป็นมงคล แห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของฝ่าพระบาท หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคล และความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อฝ่าพระบาท ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็น และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ และประชาชนชาวมาเลเซีย

ประเทศไทยและมาเลเซีย เป็นประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีความชิดใกล้อย่างยิ่ง ประเทศของเราทั้งสอง ผูกพันแนบแน่น ไม่เพียงเพราะเรามีอาณาเขตติดกันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเรามีขนบธรรมเนียมประเพณี และค่านิยมร่วมกัน อันเป็นรากฐานของมิตรภาพ ความร่วมมือที่หยั่งลึก และการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในยามจำเป็น ประเทศไทยจะยังคงมุ่งมั่น ในการร่วมมืออย่างใกล้ชิด กับมาเลเซียในอนาคต เพื่อสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนหลากหลายด้านให้แน่นแฟ้น เพื่อประโยชน์สุข เป็นอเนกประการของประเทศ และประชาชนทั้งสองฝ่าย"


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Related News