พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดย paweena_c

29 ก.ค. 2565

16 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา 18.56 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังทำเนียบรัฐบาล ในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนี่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ซึ่งรัฐบาลจัดขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชปณิธานมุ่งมั่น ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อประเทศชาติ และประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง


โดยพระราชทานโครงการพระราชดำริ ตลอดจนพระราชทานความช่วยเหลือ เพื่อดับความทุกข์ร้อน และบรรเทาเภทภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นแก่อาณาราษฎร นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

Related News