พระราชสำนัก

ในหลวง และพระราชินี เสด็จพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2565

โดย paweena_c

29 ก.ค. 2565

29 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2565วันนี้ เวลา 10.26 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2565 โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยเสด็จด้วย ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย


เมื่อเสด็จเข้าท้องพระโรง หน้าพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงินแก่ข้าราชการ ผู้ทำหน้าที่โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์ แล้วเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราช แล้วเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทางพระทวารเทวราชมเหศร ทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูป เทวรูปเทวดานพเคราะห์


แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ พานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 9 และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร รัชกาลที่ 9 ที่หน้าพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา จำนวน 71 รูป และพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ จำนวน 5 รูป รวม 76 รูป


ถวายพรพระจบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหาร แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พระราชวงศ์ องคมนตรี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ประเคนจนครบ 76 รูป


จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์ พระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ถวายศีล และถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษ กัณฑ์ 1 จบ พระสงฆ์ทั้งนั้นถวายพระพร จบแล้ว เจ้าพนักงานศุภรัต กราบบังคมทูลทรงพระราชอุทิศปล่อยปลาเป็นพระราชอภัยทาน ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา


จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์แด่สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง และพระราชาคณะ จนครบ 76 รูป ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา แล้วทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ที่หน้าพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินกลับทั้งนี้ ในเวลา 11 นาฬิกา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จไปทรงปล่อยปลา ที่ทรงพระราชอุทิศเป็นพระราชอภัยทาน ในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2565 ณ ท่าราชวรดิฐ จำนวน 200 ตัว ประกอบด้วย ปลาดุก 100 ตัว และปลาช่อน 100 ตัวRelated News