พระราชสำนัก

พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ และเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา เปิดสนง.มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก แห่งใหม่

โดย paweena_c

26 ก.ค. 2565

42 views

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปิดที่ทำการสำนักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย แห่งใหม่วันนี้ เวลา 16.39 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปทรงเปิดที่ทำการสำนักงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย แห่งใหม่ ณ อาคารมหินทรเดชานุวัตน์ ถนนเพชรบุรี


เพื่อเป็นศูนย์กลางการบรรเทาทุกข์ จัดการภัยพิบัติ และช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามพระนโยบาย รวมทั้งมุ่งสู่การเป็นต้นแบบในการบรรเทาทุกข์ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับอาคารมหินทรเดชานุวัตน์ เดิมเป็นบ้านพักของมหาอำมาตย์โท พระยามหินทรเดชานุวัตน์ (ใหญ่ ศยามานนท์) สมุหเทศาภิบาลมณฑลนครสวรรค์ เป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่น ประจำปี 2525ในการนี้ พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณ และผู้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ ที่นอกจากจะช่วยเหลือ ด้านชีวิตความเป็นอยู่แล้ว ยังส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ประสบภัยด้วย โดยจัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นร้าน "กาแฟพาเฟ่" (PAfé) ร้านกาแฟภายใต้แนวคิด "สุขที่ได้แบ่งปัน" ซึ่งคัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย และพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย มาจำหน่ายอาทิ กาแฟอาราบิก้าจากบ้านห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และกาแฟโรบัสต้าจากพื้นที่ลุ่มน้ำคลองยัน อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี หนึ่งในชุมชนเครือข่ายเตือนภัยพิบัติ ชุมชนเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ระลึก "ร้านพึ่งพา" นำรายได้จากการจำหน่าย สมทบทุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯจากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการ ที่นำเสนอเรื่องราวภารกิจทั้ง 3 ด้านของมูลนิธิฯ ผ่านรูปแบบโมเดลเสมือนจริง ตั้งแต่ "การเฝ้าระวังก่อนเกิดอุทกภัย" นำเสนอเรื่องราวการเตือนภัยผ่านสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ "การบรรเทาทุกข์ระหว่างเกิดอุทกภัย" ประกอบด้วยถุงยังชีพพระราชทาน สัญลักษณ์แห่งขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยโดยจัดแสดงถุงยังชีพพระราชทาน และรถประกอบอาหารเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ช่วยด้วยใจคนไทยไม่ทิ้งกัน และ "การฟื้นฟูหลังเกิดอุทกภัย" จำลองการเข้าฟื้นฟูชุมชนผู้ประสบภัย การป้องกันน้ำหลากในฤดูฝน รวมทั้งการฟื้นฟูอาชีพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2538 ตามพระดำริพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการมูลนิธิฯที่ผ่านมาให้การสนับสนุน เชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน ที่เกื้อหนุน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในยามทุกข์ยากจากอุทกภัย และภัยพิบัติต่างๆ ทั้งการเฝ้าระวัง การบรรเทาทุกข์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการฟื้นฟูชุมชน ให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติสุขRelated News