พระราชสำนัก

สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระสังฆราช ในอดีต 19 พระองค์

โดย parichat_p

23 ก.ค. 2565

61 views

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงถวายสักการะพระรูป และทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระสังฆราช ในอดีต 19 พระองค์


วันนี้ เวลา 13 นาฬิกา 43 นาที สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงถวายสักการะพระรูป และทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระสังฆราช ในอดีต 19 พระองค์


เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา พุทธศักราช 2565 แทนการเสด็จไปถวายสักการะ และทรงบำเพ็ญพระกุศลสดับปกรณ์พระอัฐิ ณ พระอารามที่สมเด็จพระสังฆราชแต่ละพระองค์เคยประทับ ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ทรงปฏิบัติ ในเทศกาลเข้าพรรษา เป็นประจำทุกปี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


การนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงถวายพุ่ม และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะ พระรูปสมเด็จพระสังฆราชในอดีต 19 พระองค์ ซึ่งพระองค์แรก คือ สมเด็จพระอริยวงษญาณ (ศรี) สมเด็จพระสังฆราช วัดระฆังโฆสิตาราม และพระองค์ที่ 19 คือ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร แล้วทรงทอดผ้าไตรสดับปกรณ์พระรูปสมเด็จพระสังฆราชในอดีต โดยโปรดให้อาราธนาเจ้าอาวาส และพระเถระ ซึ่งจำพรรษา ณ พระอารามอันเป็นที่เสด็จสถิต ของสมเด็จพระสังฆราชแต่ละพระองค์ สดับปกรณ์ตามลำดับ

Related News