พระราชสำนัก

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์น ไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียม ในโอกาสวันชาติเบลเยียม

โดย paweena_c

21 ก.ค. 2565

5 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น ถวายพระพรชัยมงคล ไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียม ในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียม


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น ถวายพระพรชัยมงคล ไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งชาวเบลเยียม ในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียม ซึ่งตรงกับวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ความว่า " สมเด็จพระราชาธิบดีฟีลิปแห่งชาวเบลเยียม กรุงบรัสเซลส์ ในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรเบลเยียม หม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่จะขอถวายพระพรชัยมงคล และความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ และประชาชนชาวเบลเยียม


หม่อมฉันเชื่อมั่นว่า ด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกัน ประเทศของเราทั้งสอง จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรที่มีมายาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมทั้งแสวงหาโอกาสที่จะพัฒนาความร่วมมือให้เจริญงอกงาม อันก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย"


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวRelated News