พระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสระบุรี

โดย paweena_c

20 ก.ค. 2565

134 views

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดสระบุรี


วันนี้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง เปิดให้บริการเมื่อปี 2536 และในปี 2554


ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลให้การสนับสนุน ในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ โดยรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 13 แห่ง


นอกจากจะให้บริการด้วยระบบ Smart Hospital ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการ เพือเพิ่มความสะดวกรวดเร็วแล้ว ยังเปิดบริการคลินิกกัญชา ใช้ยากัญชาแผนไทยและน้ำมันกัญชา และยาทำลายพระสุเมรุ ในผู้ป่วยโรคมะเร็ง และผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วย