พระราชสำนัก

องคมนตรี มอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้สำเร็จหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่25

โดย paweena_c

19 ก.ค. 2565

15 views

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ แก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 25


วันนี้เวลา 13.55 น. ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ออกรับ นางสาวปิยกุล บุญเพิ่ม ประธานศาลฎีกา พร้อมคณะผู้บริหารและข้าราชการศาลยุติธรรม นำผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง" รุ่นที่ 25 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564 มีผู้สำเร็จการอบรม 125 คน โดยวันนี้มีผู้เข้ารับวุฒิบัตร เข็มวิทยฐานะ และรับโอวาท เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้สำเร็จการอบรม จำนวน 91 คน


ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ได้จัดอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง" หรือ "บ.ย.ส." แก่ผู้บริหารระดับสูง ในกระบวนการยุติธรรมภาครัฐ และภาคเอกชน เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูง ขององค์กรต่างๆ ได้เสริมสร้างความรู้ และวิทยาการ ด้านกระบวนการยุติธรรม การเมือง การปกครอง สภาพสังคม และสภาพเศรษฐกิจ สร้างความเป็นผู้นำ ที่มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน สามารถนำองค์กร ไปสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมาย เพื่อประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ