พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดประชุมวิชาการพรรณพฤกษชาติประเทศไทย ที่สิงคโปร์

โดย paweena_c

19 ก.ค. 2565

13 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดการประชุมวิชาการพรรณพฤกษชาติประเทศไทย ครั้งที่ 18 จัดขึ้น ณ สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์


Related News