พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินถึงสาธารณรัฐสิงคโปร์

โดย parichat_p

18 ก.ค. 2565

100 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถึงสาธารณรัฐสิงคโปร์

Related News