พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร ถวายแด่พระราชาคณะ ที่ได้พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

โดย parichat_p

17 ก.ค. 2565

24 views

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่มีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์


วันนี้ ที่วัดโมลีโลกยาราม เขตบางกอกใหญ่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระสงฆ์ 3 รูป ตามที่มีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์ ขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ประกอบด้วย


พระมหาวิทยาเชฏฐ์ วรธัมโม (เปรียญธรรม 9 ประโยค) เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระศรีวชิรเมธี ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม , กรรมการตรวจประโยคบาลีสนามหลวง มีอายุ 57 ปี พรรษา 37


พระมหาสำรวญ สีลสวโร (เปรียญธรรม 9 ประโยค) เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระศรีวชิราจารย์ ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม , ประธานฝ่ายปกครองพระภิกษุสามเณร นวกะ มีอายุ 58 ปี พรรษา 35


พระมหาอภิลักษณ์ ปัญญาวโร (เปรียญธรรม 9 ประโยค) เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระศรีวชิรบัณฑิต ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม, เลขานุการเจ้าคณะภาค 10 มีอายุ 39 ปี พรรษา 19ซึ่งล้วนแต่เป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชน

Related News