พระราชสำนัก

ประกาศสำนักพระราชวัง กรมสมเด็จพระเทพฯ จะเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 17 -19 ก.ค.นี้

โดย parichat_p

16 ก.ค. 2565

47 views

ประกาศสำนักพระราชวัง ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 17 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม พุทธศักราช 2565


ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเปิดการประชุมวิชาการ พรรณพฤกษชาติประเทศไทย ครั้งที่ 18 ณ สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของ นายเคนเนท เอ๋อร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ สาธารณรัฐสิงคโปร์


นอกจากนี้ จะพระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ พร้อมด้วยภริยา และนายเตียว ซี เฮียน รัฐมนตรีอาวุโส และรัฐมนตรีประสานงานด้านความมั่นคงแห่งชาติ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท และถวายพระกระยาหารกลางวันด้วย


สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะประทับเครื่องบินพระที่นั่ง ซึ่งกองทัพอากาศจัดถวาย เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ ที่ 17 กรกฎาคม พุทธศักราช 2565 เวลา 8 นาฬิกา และจะประทับเครื่องบินพระที่นั่ง


ซึ่งกองทัพอากาศจัดถวาย เสด็จพระราชดำเนินกลับถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ในวันอังคาร ที่ 19 กรกฎาคม พุทธศักราช 2565 เวลา 15 นาฬิกา 35 นาที


จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง 15 กรกฎาคม พุทธศักราช 2565

Related News