พระราชสำนัก

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนราธิวาส

โดย paweena_c

15 ก.ค. 2565

8 views

องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลยี่งอเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนราธิวาส


วันนี้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ไปตรวจเยี่ยมโรงพยายาลยี่งอ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งชาวอำเภอยี่งอ ร่วมกันบริจาคที่ดินเพื่อจัดสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เปิดให้บริการเมื่อปี 2553 มีเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 6 แห่ง ปัจจุบันให้บริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละ 362 คน


ช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้จัดระบบคัดกรองและคัดแยกผู้ป่วยอย่างชัดเจน พร้อมจัดบริการฉีดวัคซีน และค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในหมู่บ้านที่มีการแพร่ระบาด ที่ผ่านมามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ช่วยจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการรักษา อาทิ จัดหารถโมบายยูนิตเคลื่อนที่ เพื่อตรวจสุขภาพนอกสถานที่ , เตียงคลอดไฟฟ้า และเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล


นอกจากนี้ยังน้อมนำศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมาใช้ มีโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ผลผลิตที่ได้จำหน่ายผ่านร้านค้าสวัสดิการ อีกทั้งพัฒนาและสร้างสิ่งแวดล้อม ให้มีพื้นที่สีเขียว มีสวนลอยฟ้า เพื่อการพักผ่อนของผู้ป่วยและญาติด้วย