พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปร่วมปลูกต้นไม้ ที่ม.เกษตรฯ

โดย paweena_c

15 ก.ค. 2565

65 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้วันนี้ เวลา 09.02 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสมรม คนกรุง แอททุ่งบางเขน สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทรงปลูกต้นไม้ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาในการนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงร่วมปลูกต้นไม้ด้วย สำหรับต้นไม้ที่ทรงปลูก ประกอบด้วย ต้นทุเรียนเมืองนนท์ ต้นมะกอกน้ำ ต้นชะมวง ต้นมะดัน ต้นมะตาดสวนสมรมคนกรุง แอททุ่งบางเขน เป็นคำที่มาจากภาษาถิ่นภาคใต้ แปลว่า รวมผสมผสาน เป็นสวนต้นแบบแห่งใหม่ เน้นปลูกพืชป่าดั้งเดิม กินได้ ที่พบในพื้นที่ลุ่มภาคกลาง ทั้งไม้ยืนต้น และพืชล้มลุก นอกจากจะสร้างความร่มรื่น ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และกรองฝุ่นละอองในเขตเมืองแล้ว ในอนาคตจะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านการให้น้ำและปุ๋ย ด้วยระบบดิจิทัลมาใช้ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรอัจฉริยะโอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานทางวิชาการ โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ได้แก่ นิทรรศการ "ศูนย์การเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านนกแอ่นกินรัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" ตั้งอยู่ที่ สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกร อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ศึกษาวิจัยด้านนกแอ่นกินรัง และพัฒนาอาคารต้นแบบ ทำเป็นบ้านนกแอ่นกินรัง เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้สนใจนิทรรศการ "โครงการขยายผลการดำเนินงาน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา และพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ โดยเครือข่ายครู มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี" เพื่อเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการ ผ่านกระบวนการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย และขยายผลเพื่อพัฒนาคุณภาพครู เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนไทยนิทรรศการ "โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย" เป็นการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา เพื่อเป็นสื่อเสริมทางเลือก สำหรับนำไปพัฒนานักเรียน ในโรงเรียนโครงการพระราชดำริ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนิทรรศการ "โครงการสนับสนุนงานในโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (การพัฒนาศักยภาพ การปลูกเลี้ยงวานิลลาในประเทศไทย) " ปัจจุบันสามารถพัฒนาสายพันธุ์ และมีเป้าหมายที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการขยายพันธุ์ ในเชิงการค้าต่อไปเวลา 10.43 น. เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พลตรี โอสถ ภาวิไล เลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย นำคณะนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานพร ก่อนเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ หรือกีฬาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 6 สิงหาคม 2565 ณ เมืองสุราการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งประเทศไทยส่งนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือก เข้าร่วมการแข่งขัน 310 คน จาก 14 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ยิงธนู กรีฑา แบดมินตัน หมากรุกสากล ฟุตบอล 7 คน โกลบอล ยูโด ยกน้ำหนัก ว่ายน้ำ วอลเลย์บอลนั่ง บอคเชีย เทเบิ้ลเทนนิส วีลแชร์เทนนิส และวีลแชร์บาสเกตบอลRelated News