พระราชสำนัก

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้พระราชวงศ์ บำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันเข้าพรรษา

โดย paweena_c

14 ก.ค. 2565

40 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พระราชวงศ์ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565


วันนี้ เวลา 07.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ท่านหญิงศรีสว่างวงศ์ บุญจิตราดุลย์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ 50 รูป จากวัดต่างๆ เข้าไปรับพระราชทานอาหารบิณฑบาตรของหลวง ในพระบรมมหาราชวัง ตามราชประเพณี

Related News