พระราชสำนัก

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์น ไปยังปธน.ฝรั่งเศส ในโอกาสวันชาติ

โดย paweena_c

14 ก.ค. 2565

5 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศส


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งตรงกับ วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 ความว่า


"ฯพณฯ นายเอมานูว์แอล มาครง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส กรุงปารีส ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริง และขออำนวยพร ให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวฝรั่งเศสประสบความสำเร็จและเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป


ประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและจริงใจต่อกันมาอย่างยาวนาน มิตรภาพและความร่วมมือ ระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา และได้แผ่ขยายออกไปในทุก ๆ ด้าน ทุกระดับ อีกทั้งความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันยังคงเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้า การลงทุน วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี


เฉกเช่นเดียวกับการร่วมกัน ยืนหยัดอย่างมั่นคงในการเผชิญกับความท้าทายทั้งหลายต่อประชาคมโลก ไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์ โรคระบาด วิกฤตอาหารและพลังงาน หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า มิตรภาพและ ความปรารถนาดีซึ่งมีรากฐานทางประวัติศาสตร์ระหว่างกันมาช้านาน จะขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศ ทั้งสองให้เจริญรุดหน้า อันจะนำไปสู่ประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศ และประชาชนทั้งสองฝ่ายสืบไป"


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Related News