พระราชสำนัก

ผู้แทนพระองค์ มอบรางวัลและเปิดการแสดงศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 17

โดย paweena_c

12 ก.ค. 2565

139 views

ผู้แทนพระองค์ มอบรางวัลและเปิดการแสดงศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 17


วันนี้เวลา 13.58 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 17 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เขตพระนคร ซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2549 ในการนี้อธิการบดี สถาบัณฑิตพัฒนศิลป์ มอบเงินแด่ผู้แทนพระองค์ เพื่อนำไปโดยเสด็จพระกุศล สมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย


สำหรับการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนการสร้างงานศิลปกรรม อันเกิดจากความคิดอิสระ และจินตนาการ ของเด็กและเยาวชนไทยทุกระดับ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายอายุไม่เกิน 20 ปี ซึ่งในปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 895 คน และมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 60 คน


ในส่วนของการจัดแสดง มีการคัดเลือกผลงานประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม และวาดเส้น ในลักษณะงาน 2 มิติ และ 3 มิติ จำนวน 140 ชิ้น จากผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด 955 ชิ้น เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้สร้างสรรค์ผลงาน ผ่านขบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่า ในการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

Related News