พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชาคณะ ที่ได้พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

โดย paweena_c

11 ก.ค. 2565

40 views

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชาคณะ ที่มีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระราชวัชรสิริมงคล ด้วยมีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระสี สิริญาโณ เป็น พระราชวัชรสิริมงคล วิลภาวนาวรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆารามคามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดป่าศรีมงคล อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี


มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป คือ พระครูปลัด พระครูสังฆรักษ์ พระครูสมุห์ และพระครูใบฎีกา ทั้งนี้พระราชวัชรสิริมงคล ประธานสงฆ์วัดป่าศรีมงคล (วัดป่าบ้านเปือย) เป็นลูกศิษย์รุ่นแรกของ พระโพธิญาณเถร หรือหลวงปู่ชา สุภทโท พระเถระสายวิปัสนากรรมฐาน ผู้เป็นที่เคารพ ศรัทธา และเป็นแบบอย่าง ของพุทธศาสนิกชนพร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายที่หน้าหีบศพพระราชพิพัฒน์วัชโรดม ณ ศาลาการเปรียญ วัดไทยพัฒนา อำเภอเดชอุดม มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระครูพัฒนกิจวิศาล หรือ หลวงปู่คำ นิสโสโก เป็น พระราชพิพัฒน์วัชโรดม สุตาคมธรรมวิจิตร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระและที่พระวิหารพระเจ้าใหญ่อินแปลง วัดมหาวนาราม อำเภอเมือง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชาคณะ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่มีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระครูมงคลสุธรรมากร เป็น พระราชมงคลวชิรากร สุนทรธรรมภาษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ วัดป่านาเกษม , พระสมบูรณ์ ขันติโก เป็นพระราชวชิรวาที ศรีธรรมกถาสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี สถิต ณ ที่พักสงฆ์สุขสมบูรณ์ และพระครูสารกิจโกศล วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่าพระวชิรกิจโกศลนอกจากนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่พระราชวชิราภิรม ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดศรัทธาภิรม อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งมีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระครูสัทธาโสภิต เป็น พระราชวชิราภิรม อุดมธรรมวิจิตร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดศรัทธาภิรม จังหวัดสิงห์บุรี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป


ด้วยเป็นพระสงฆ์ที่ถือสมถะเรียบง่าย มีเมตตา ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นที่เคารพนับถือ ในหมู่พระสงฆ์และเลื่อมใสศรัทธาของญาติโยมและลูกศิษย์ ตำแหน่งทางการปกครอง ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี