พระราชสำนัก

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัย อดีตนายกฯญี่ปุ่นถึงแก่อสัญกรรม

โดย paweena_c

11 ก.ค. 2565

21 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัย ในการถึงแก่อสัญกรรมของอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันชาติของมองโกเลีย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ในการที่ นายอาเบะ ชินโซ (Mr. ABE Shinzo) อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ความว่า

"สมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะแห่งญี่ปุ่น กรุงโตเกียว หม่อมฉันและพระราชินี รู้สึกสะเทือนใจอย่างยิ่ง จากการถึงแก่อสัญกรรมที่โศกเศร้ากะทันหันของนายอาเบะ ชินโซ อดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น หม่อมฉันและประชาชนชาวไทยขอร่วมอาลัยกับประชาชนชาวญี่ปุ่นที่ต้องสูญเสียผู้นำซึ่งเป็นที่เคารพยิ่ง ผู้ซึ่งมีคุณูปการและการอุทิศตน ที่ไม่เพียงแต่ได้รับการยอมรับจากประชาชนในประเทศเท่านั้น หากยังได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางทั่วโลก

อีกทั้งภายใต้การนำของท่าน เกียรติภูมิและสถานะการได้รับความยอมรับของประเทศญี่ปุ่นภายในหมู่ประชาคมระหว่างประเทศ นับวันแต่จะเพิ่มพูนยิ่ง ๆ ขึ้น ในด้านความสัมพันธ์ทวิภาคีนั้น นายกรัฐมนตรีอาเบะมีความเชื่อมั่นในมิตรภาพ อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย และได้เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันในทุกทาง มาโดยตลอด โดยเฉพาะความร่วมมือทางด้านการค้าและการลงทุนให้เจริญมั่นคง เพื่อความเป็นน้ำหนึ่ง ใจเดียวกันและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน


หม่อมฉันในนามของประชาชนชาวไทย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาท และประชาชนชาวญี่ปุ่น รวมทั้งภริยาและครอบครัวของท่านอดีตนายกรัฐมนตรี ในการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้"


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พร้อมกันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งมองโกเลีย ในโอกาสวันชาติของมองโกเลีย ซึ่งตรงกับวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ความว่า "ฯพณฯ นายคูเรลซูค อุคนา ประธานาธิบดีแห่งมองโกเลีย กรุงอูลานบาตอร์ ในโอกาสวันชาติของมองโกเลีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญ รุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมองโกเลีย

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ที่เจริญก้าวหน้า ระหว่างประเทศไทยและมองโกเลีย จะนำไปสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การค้า และการลงทุน เพื่อประโยชน์สุขและความรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่ง ๆ ขึ้นของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย"


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Related News