พระราชสำนัก

ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวง

โดย parichat_p

9 ก.ค. 2565

45 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวง


วันนี้เวลา 16 นาฬิกา 37 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล อุปสมบทนาคหลวง พุทธศักราช 2565 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร โดยสามเณรนาคหลวง จำนวน 8 รูป ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อุปสมบท


ประกอบด้วย สามเณร ชวลิต ผดุงลาภ จำพรรษา ณ วัดพระนอนจักรสีห์ จังหวัดสิงห์บุรี , สามเณร ศุภณัฐ อาทวัง จำพรรษา ณ วัดโมลีโลกยาราม , สามเณร ลิขิต อินทะนู จำพรรษา ณ วัดบางพลีใหญ่ใน จังหวัดสมุทรปราการ , สามเณร พงศภรณ์ ปู่สวน จำพรรษา ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ , สามเณร คณาธิป ศรีสุข จำพรรษา ณ วัดโมลีโลกยาราม เขตบางกอกใหญ่ , สามเณร วิทยา ทิพย์รักษา จำพรรษา ณ วัดโมลีโลกยาราม เขตบางกองใหญ่ , สามเณร พงษ์รพี กลางนอก จำพรรษา ณ วัดดาวดึงษาราม เขตบางพลัด และสามเณร พัลลภ ชาสุดสี จำพรรษา ณ วัดโมลีโลกยาราม เขตบางกอกใหญ่


ทั้งนี้ นาคหลวง หมายถึง ผู้ที่ได้บรรพชาอุปสมบท ภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบท โดยนาคหลวงมี 2 ประเภท คือ พระบรมวงศานุวงศ์ ราชสกุล ราชนิกุล หรือข้าราชการ ที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และผู้สอบภาษาบาลีได้เปรียญธรรม 9 ประโยคขณะยังเป็นสามเณร อายุไม่เกิน 21 ปี หรือเรียกว่า "นาคหลวงสายเปรียญธรรม"