พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระราชมงคลวชิราทร วัดป่าใต้พัฒนาราม จ.สระแก้ว

โดย parichat_p

9 ก.ค. 2565

54 views

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระราชมงคลวชิราทร วัดป่าใต้พัฒนาราม จังหวัดสระแก้ว


วันนี้ เวลา 14 นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระราชมงคลวชิราทร ตามที่มีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระครูปลัดบุดดา ปัญญาธโร เป็นพระราชมงคลวชิราทร บวรธรรมทานประสิทธิ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดป่าใต้พัฒนาราม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว


มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป ด้วยทรงมีพระราชศรัทธา ทรงเลื่อมใส ทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธาน"ธรรมราชินี"ทั้งนี้พระราชมงคลวชิราทร บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อปี 2470 พร้อมกับศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคำสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อุปสมบทครั้งแรกเมื่อ ปี 2477 อุปสมทบครั้งที่สอง เมื่อปี 2534 ณ อุโบสถวัดทุ่งพระ อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว เป็นพระสงฆ์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตา วางตนเรียบง่าย เคร่งครัดพระธรรมวินัย จนเป็นที่เคารพศรัทธา ของสาธุชนทั่วไป และศิษยานุศิษย์จำนวนมาก จนได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าใต้พัฒนาราม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เมื่อปี 2559 จนถึงปัจจุบัน

Related News