พระราชสำนัก

ผู้แทนพระองค์ มอบรางวัลไตรสรณะบูชาฯ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2565

โดย parichat_p

9 ก.ค. 2565

18 views

ผู้แทนพระองค์ มอบรางวัลไตรสรณะบูชา พระเสมาสยาม ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2565


วันนี้เวลา 13 นาฬิกา 53 นาที พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โปรดให้ นาย วีรชัย นาคมาส (นาก-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้แทนพระองค์ ไปยังหอประชุม มวก.48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการมอบรางวัลไตรสรณะบูชา พระเสมาสยาม ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2565


ซึ่งสภาองค์กรวัฒนธรรมไทยอาเซียน ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จัดขึ้นเป็นปีแรก เพื่อให้พุทธศาสนิกชนรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งเพื่อยกย่องบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ ส่งเสริมสนับสนุน คุ้มครองพระพุทธศาสนา และส่งเสริมให้เยาวชนสนใจศึกษาประวัติความเป็นมา ของพระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น


ในการนี้ ผู้แทนพระองค์ ถวาย และมอบรางวัลไตรสรณะบูชา พระเสมาสยาม ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา แด่พระสงฆ์ และแก่บุคคลจากสาขาอาชีพต่างๆ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลต้นแบบ รวมทั้งสิ้น 219 ราย


ทั้งนี้ "รางวัลไตรสรณะบูชา พระเสมาสยาม ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา" ได้รับอนุญาตจาก สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้นำตราธรรมจักร มาเป็นสัญลักษณ์ ของรางวัลดังกล่าว สื่อถึงกงล้อแห่งธรรม ที่ขับเคลื่อนด้วยผู้ประกอบคุณความดี ซึ่งคณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้วันอาสาฬหบูชา เป็นวันมอบรางวัล แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องด้วยเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบ 3 ประการ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

Related News