พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงทอดพระเนตร สายการผลิตรถโดยสารไฟฟ้า - ทรงประชุมใหญ่สามัญประจำปี มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ

โดย panwilai_c

8 ก.ค. 2565

18 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้วันนี้เวลา 08.17 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร สายการผลิตรถโดยสารไฟฟ้า ของบริษัท แอ๊บโชลูท แอสเซมบลี จำกัด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งดำเนินธุรกิจผลิตยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ อาทิ รถโดยสารไฟฟ้า รถบรรทุกไฟฟ้า รวมไปถึงรถอุตสาหกรรมไฟฟ้า ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เน็กซ์ พอยท์ จํากัด (มหาชน)โดยมีทั้งอาคารโรงเชื่อม ที่มีเครื่องตัดแผ่นโลหะด้วยเลเซอร์ ขนาดใหญ่ พร้อมเครื่องจับยึด และอุปกรณ์กำหนดตำแหน่ง , โรงทำสี ที่ชุบโลหะด้วยไฟฟ้า EDP หรือ Electro Deposition Painting เคลือบผิวตัวถังรถ ให้มีผิวเรียบ กันสนิมได้ดี พร้อมมีนวัตกรรมหุ่นยนต์พ่นสีอัตโนมัติ ส่วนโรงประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการผลิตได้มากขึ้น โดยมีกำลังการผลิตสูงสุด 9 พันคันต่อปีเวลา 08.55 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร โรงงานผลิตแบตเตอรี่ ลิเทียมไอออน ของบริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอบางปะกง ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ในกลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด มหาชน โดยเป็นโรงงานผลิตแบตเตอรี่ ระดับ Gigafactory ที่ครบวงจร และใหญ่ที่สุดในอาเซียน ผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนชนิด pouch cell และระบบสำรองไฟฟ้าที่ใช้ระบบอัจฉริยะ และระบบการผลิตอัตโนมัติที่ทันสมัย ทั้งยัง มีโรงผลิตสาร Electrolyte ซึ่งเป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพ ของเซลล์แบตเตอรี่ รายแรกในภูมิภาคอาเซียน รวมถึง มีหอกลั่นสาร Solvent ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเซลล์แบตเตอรี่ เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ ทำให้มีของเสียน้อยลง และลดการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศเวลา 14.14 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ของแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตห้วยขวาง ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 40 ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โอกาสนี้ ได้พระราชทานเข็มแก่ที่ปรึกษากรรมการมูลนิธิใหม่ และพระราชทานโล่แก่ผู้มีอุปการคุณ ผู้สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิฯสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดตั้งมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2525 ปัจจุบันดำเนิน งานมาครบ 4 ทศวรรษ สามารถขับเคลื่อนผ่านโครงการและกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ ภายใต้แนวคิด "การป้องกันดูแลสุขภาพ ย่อมดีกว่าการเยียวยารักษา" เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ ของการดูแลสุขภาพหัวใจของตนเอง เช่น "โครงการผ่าตัดหัวใจเพื่อผู้ป่วยยากไร้" มีผู้ป่วยผ่าตัดแล้ว 1,680 คนโครงการอบรม CPR เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ให้สามารถช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับคนที่หัวใจหยุดเต้น และหยุดหายใจกระทันหันได้ทันท่วงที ถูกต้องตามหลักการสากลนอกจากนี้ยังมีโครงการที่น่าสนใจอีก เช่น "โครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจ" และ "โครงการอาหารไทยหัวใจดี" เป็นต้น

Related News