พระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ 'ทูบีนัมเบอร์วัน วาไรตี้'

โดย parichat_p

5 ก.ค. 2565

14 views

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงร่วมบันทึกเทปรายการทูบี นัมเบอร์ วัน วาไรตี้


ค่ำวานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ทรงร่วมบันทึกเทปรายการทูบีนัมเบอร์วันวาไรตี้ช่วง TALK TO THE PRINCESS ซึ่งเป็นช่วงที่ทรงตอบจดหมายที่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วัน เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำ ในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่าง ๆ


โดยมีนายธโนทัย เอื้ออมรรัตน์ นายรัชชานนท์ กันเพรียง และนางสาวอรนลิน ลีลาบูรณธนกูร เป็นผู้ดำเนินรายการ สำหรับรายการ "ทูบี นัมเบอร์ วัน วาไรตี้" เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ จัดทำขึ้น เพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง ระหว่างโครงการทูบีนัมเบอร์วันกับสมาชิกฯ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง

Related News