พระราชสำนัก

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นไปยัง ปธน.บุรุนดี ในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐบุรุนดี

โดย panisa_p

1 ก.ค. 2565

13 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันเอกราช ของสาธารณรัฐบุรุนดี และในโอกาสวันชาติ ของแคนาดา


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐบุรุนดี ในโอกาสวันเอกราชของ สาธารณรัฐบุรุนดี ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ความว่า " ฯพณฯ นายเอวาริสเต อึนดายีชีมีเย ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐบุรุนดี กรุงกีเตกา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐบุรุนดี ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดี เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความสำเร็จ และความเจริญก้าวหน้า ของประเทศและประชาชนชาวบุรุนดี "


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


พร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดา ในโอกาสวันชาติของแคนาดา ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ความว่า "ฯพณฯ นางแมรี เจ. เมย์ ไซมอน ผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดา กรุงออตตาวา ในโอกาสวันชาติของแคนาดา ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่าน


ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุข และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ และประชาชนชาวแคนาดา ความสัมพันธ์ทางการทูต ระหว่างประเทศไทยและแคนาดา ที่มีมายาวนานกว่า 60 ปี เป็นการยืนยัน อย่างแท้จริงถึงความสัมพันธ์ฉันมิตร ที่ใกล้ชิดสนิทสนม และความปรารถนาดีที่มีต่อกัน และเมื่อต้องเผชิญปัญหาความท้าทายใด ๆ ที่เกิดขึ้นนั้น เราต่างยืนหยัดร่วมกันช่วยคลี่คลายสถานการณ์เหล่านั้น อีกทั้งด้วยความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกัน


ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่า เราจะยังคงสานต่อสัมพันธไมตรี และความร่วมมือที่มีอยู่หลากหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้า การลงทุน การสาธารณสุข รวมทั้งการแลกเปลี่ยนทางเทคโนโลยีและการศึกษา ให้กระชับแน่นแฟ้น เพื่อประโยชน์สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไปของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย "


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Related News