พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ โปรดให้ผู้แทนพระองค์ เปิดประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2022

โดย parichat_p

30 มิ.ย. 2565

20 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ผู้แทนพระองค์ ไปเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International conference 2022


วันนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัย เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International conference 2022 (PACCON 2022) ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


ซึ่งสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และภาคีเครือข่ายจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2565 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 และครบรอบ 45 ปี แห่งการก่อตั้ง คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


ทั้งยังเป็นการเผยแพร่ความรู้และผลงานวิจัย ในระดับชาติและนานาชาติ ให้เกิดการสร้างเครือข่ายงานวิจัย และความร่วมมือทางวิชาการ นำไปสู่การพัฒนาประเทศ ตามยุทธศาสตร์ของชาติ 20 ปี นอกจากนี้ยังจัดแสดงผลงานวิจัย และผลงานตีพิมพ์


อาทิ การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส จากสารสกัดมะขามเนื้อแดง , การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาครู โดยใช้ประเด็นทางวิทยาศาสตร์ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต , การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมป้องกันสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ

Related News