พระราชสำนัก

สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานใบพระบัญชา แต่งตั้งเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย

โดย parichat_p

29 มิ.ย. 2565

10 views

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานใบพระบัญชา แต่งตั้งเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย


วันนี้เวลา 16 นาฬิกา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลง ณ พระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในการประทานใบพระบัญชาแต่งตั้ง พระคณานัมธรรมเมธาจารย์ ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย


พระคณานัมธรรมเมธาจารย์ มีนามเดิมว่า ณรงค์ ติ่นเรียน เกิดวันที่ 30 พฤษภาคม 2471 ที่อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยปี 2488 ได้บรรพชาเป็นสามเณร ที่โรงเจฮะอี่ตั๊ว อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ต่อมาปี 2491 ได้อุปสมบทเป็นภิกษุ ที่วัดถาวรวราราม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับฉายาว่า "ติ่นเรียน" ในปี 2562 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น พระราชาคณะเทียบชั้นเทพ มีราชทินนามว่า "พระคณานัมธรรมเมธาจารย์" ปัจจุบันอายุ 93 ปี พรรษา 74 เป็นเจ้าอาวาสวัดสมณานัมบริหาร (วัดญวนสะพานขาว) เขตดุสิต

Related News