พระราชสำนัก

ในหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นไปยัง ปธน.มาดากัสการ์ ในโอกาสวันเอกราช

โดย panwilai_c

26 มิ.ย. 2565

21 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาดากัสการ์ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาดากัสการ์วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาดากัสการ์ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาดากัสการ์ ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน 2565 ความว่า" ฯพณฯ นายอันดรี นีรีนา ราโจเอลีนา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาดากัสการ์ กรุงอันตานานาริโว ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาดากัสการ์ ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริง และขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวมาดากัสการ์ มีความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองสืบไปข้าพเจ้าเชื่ออย่างแน่แท้ว่า ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและความพยายามร่วมกัน ประเทศของเราทั้งสอง จะสร้างเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตร รวมทั้งความร่วมมืออันยังประโยชน์ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้า การลงทุน และการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นในภายภาคหน้า "(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Related News