พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ราษฎรชาวชุมชนบ่อนไก่ ผู้ประสบอัคคีภัย

โดย parichat_p

23 มิ.ย. 2565

12 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ราษฎรชาวชุมชนบ่อนไก่ ผู้ประสบอัคคีภัย


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ วันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 140 ชุด ไปมอบเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัย ณ ศูนย์เยาวชนชุมชนบ่อนไก่ เขตปทุมวัน ทั้งนี้ด้วยทรงห่วงใย และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น


พร้อมกันนี้ องคมนตรี เชิญพระราชกระแสให้กำลังใจ และแสดงความห่วงใย ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงผู้ประสบอัคคีภัยได้รับทราบ และชมเชยเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ช่วยกันระงับเหตุ


ซึ่งเกิดขึ้นที่ชุมชนบ่อนไก่ ถนนพระรามที่ 4 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 13.12 น. โดยเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิง และกู้ภัยบ่อนไก่ ร่วมกับสถานีดับเพลิงข้างเคียง ตลอดจนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เขตปทุมวัน ,เขตข้างเคียง และจิตอาสาพระราชทาน ได้เข้าระงับเหตุ โดยใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง จึงควบคุมเพลิงไว้ได้ มีราษฎรประสบอัคคีภัย บ้านเพลิงไหม้ทั้งหลัง 86 หลังคาเรือน เพลิงไหม้บางส่วน 5 หลังคาเรือน จำนวน 374 คน มีผู้บาดเจ็บ 12 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต


ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สั่งการให้เขตปทุมวัน สำรวจความเสียหาย และออกหนังสือรับรองแก่ผู้ประสบภัย 98 ครัวเรือน และประสานงานกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ,กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานต่างๆ


ทั้งภาครัฐ เอกชน ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยเป็นการเร่งด่วน ปัจจุบันผู้ประสบอัคคีภัย ทั้งหมด พักอาศัยอยู่ ณ ศูนย์เยาวชนชุมชนบ่อนไก่ เขตปทุมวัน

Related News