พระราชสำนัก

ในหลวง ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น ถวายพระพรชัยมงคลไปยังเจ้าผู้ครองราชรัฐลักเซมเบิร์ก ในโอกาสวันชาติของราชรัฐลักเซมเบิร์ก

โดย parichat_p

23 มิ.ย. 2565

10 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น ถวายพระพรชัยมงคลไปยังเจ้าผู้ครองราชรัฐลักเซมเบิร์ก ในโอกาสวันชาติของราชรัฐลักเซมเบิร์ก


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น ถวายพระพรชัยมงคลไปยังเจ้าผู้ครองราชรัฐลักเซมเบิร์ก ในโอกาสวันชาติของราชรัฐลักเซมเบิร์ก


ซึ่งตรงกับวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ความว่า "แกรนด์ ดุ๊ก อองรี แห่งราชรัฐลักเซมเบิร์ก ลักเซมเบิร์ก ในโอกาสวันชาติของราชรัฐลักเซมเบิร์ก หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคล และความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น ของประเทศและประชาชน แห่งราชรัฐลักเซมเบิร์ก


หม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า มิตรภาพที่มีมายาวนานระหว่างประเทศของเราทั้งสอง จะกระชับแน่นในทุก ๆ ด้าน อันก่อให้เกิดความร่วมมือกัน ที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า"


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Related News