พระราชสำนัก

องคมนตรี ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน รพ.พระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นครราชสีมา

โดย parichat_p

16 มิ.ย. 2565

19 views

องคมนตรี ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน ของโรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา


วันนี้ ที่โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ไปติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของโรงพยาบาล และการจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ ที่ได้รับสนับสนุนจากมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล พร้อมกับตรวจเยี่ยมการดำเนินงานระบบ smart hospital


ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2565 กระทรวงสาธารณสุข ได้ขอพระราชทานสนับสนุนงบประมาณ จากมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ให้กับโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย งบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาล เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

Related News