พระราชสำนัก

ในหลวง ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัย ในการที่เจ้าผู้ครองนครมอลตา ถึงแก่อสัญกรรม

โดย parichat_p

16 มิ.ย. 2565

12 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัย ในการที่ ฟรา มาร์โก ลุซซาโก เจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ถึงแก่อสัญกรรม


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังรักษาการเจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ในการที่ ฟรา มาร์โก ลุซซาโก (Fra’ Marco Luzzago) เจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565


ความว่า " ฯพณฯ ฟรา รุย กงซาลู ดู วัลเล ไปโซตู ดือ วิลลัส โบวัช รักษาการเจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา​ กรุงโรม ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจที่ได้ทราบว่า ฟรา มาร์โก ลุซซาโก เจ้าผู้ครองนคร แห่งรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ถึงแก่อสัญกรรม ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง มายังท่านและรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา ในการสูญเสียอันน่าเศร้าครั้งนี้"


(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Related News