พระราชสำนัก

ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย

โดย parichat_p

14 มิ.ย. 2565

18 views

ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย


วันนี้เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย ณ อาคารรำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งสถาบันพระปกเกล้า ได้ปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคาร เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับพัฒนาการประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครองของไทย


โดยจัดแสดงข้อมูลจากการค้นคว้า เอกสารทางประวัติศาสตร์ ที่มีความเป็นกลาง เรียบเรียงให้เข้าใจได้ง่าย และให้คนทุกกลุ่ม เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม ซึ่งนำเสนอเป็นส่วนนิทรรศการต่างๆ โดยชั้นแรกเป็นลานนิทรรศการกลางแจ้ง จัดแสดงเหตุการณ์ และแผนที่สถานที่สำคัญ ทางประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง รวมทั้งผลงานประติมากรรม ของศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ประจำปี 2555 ชั้นที่ 2 นำเสนอพัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทย


ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ชั้นที่ 3 นำเสนอความเป็นมา ความหมาย และหลักการสำคัญในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งมีโรงภาพยนตร์สามมิติ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ส่วนชั้นที่ 4 เป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน เน้นเนื้อหาที่เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบัน และห้องศูนย์ข้อมูลพระปกเกล้าศึกษา ที่รวบรวมภาพยนตร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนหนังสือ เอกสาร และวารสาร ไว้ให้ผู้สนใจได้ศึกษา

Related News