พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระภิกษุ และคณะบุคคลต่างๆ เฝ้าฯ ตามลำดับ

โดย parichat_p

14 มิ.ย. 2565

120 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระภิกษุ และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้


วันนี้ เวลา 15.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุนมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการก่อตั้ง "ทุนสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในทรินิตี้ คอลเลจ เคมบริดจ์ " สำหรับมอบเป็นทุนการศึกษา แก่นักศึกษาไทยที่จะไปศึกษา ณ ทรินิตี้ คอลเลจ เคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร


พระครูวิบูลธรรมโมภาส เจ้าอาวาสวัดเขาสอยดาวเหนือ ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี , พระปลัดเตชินท์ ชิตเตโช เจ้าอาวาสวัดแหลมเสด็จ ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และผู้แทนพระครูกันตรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขาสุกิม ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยคณะ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท ถวาย และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนสายพันธุ์หมอนทอง ทุเรียนสายพันธุ์โบราณ และสิ่งของต่าง ๆ เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย

Related News