พระราชสำนัก

ราชเลขาฯในพระองค์ ออกรับเครื่องราชสักการะและพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี

โดย panwilai_c

4 มิ.ย. 2565

18 views

ราชเลขานุการในพระองค์ ออกรับเครื่องราชสักการะและพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565วันนี้ เวลา 7 นาฬิกา 55 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ออกรับเครื่องราชสักการะและพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณหน้าประตูภูธรลีลาศ พระลานพระราชวังดุสิต ซึ่งรัฐบาล ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้แทนภาคประชาชนเชิญเครื่องราชสักการะประกอบด้วย ต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน พานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน และพานดอกไม้ธูปเทียนแพ จากการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน บริเวณท้องสนามหลวง ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจสนองพระราชดำริ ในการสืบสาน รักษาและต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วประเทศ ตลอดจนการพัฒนาอาชีพเสริม ในงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มรายได้แก่ราษฎรแล้ว ยังเป็นการดำรงรักษาให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชาติสืบไป