พระราชสำนัก

สำนักพระราชวังเชิญประชาชน ลงนามถวายพระพร พระราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

โดย natthanon_r

1 มิ.ย. 2565

6 views

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ 2 ถึง 4 มิถุนายน 2565