พระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธมหาสมณโคดมบรมสุข

โดย parichat_p

26 พ.ค. 2565

46 views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธมหาสมณโคดมบรมสุข และพิธีมังคลาภิเษกพระรูปหล่อ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์


วันนี้เวลา 9 นาฬิกา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธมหาสมณโคดมบรมสุข และพิธีมังคลาภิเษกพระรูปหล่อ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์


ที่มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จัดสร้างขึ้น เพื่อนำรายได้ สมทบทุนก่อสร้าง อาคารปรุงยาหมอพร ซึ่งจะตั้งอยู่ภายในฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สำหรับใช้เป็นสถานศึกษา พัฒนายาสมุนไพร และร่วมสืบสานภูมิปัญญาไทย ด้านสมุนไพรไทย ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง


สำหรับวัตถุมงคล ที่นำเข้าพิธีพุทธาภิเษก และมังคลาภิเษก ในวันนี้ ประกอบด้วย พระพุทธรูป พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปางสมาธิ พระนามว่า "พระพุทธ มหาสมณโคดม บรมสุข" พระผงเนื้อว่านยา "รุ่นพระเสด็จกลับ" ถอดแบบจากภาพ พระพุทธเจ้า ปางสมาธิ เป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ที่ทรงวาดไว้ใน พระคัมภีร์ อติสาระวรรค โบราณะกรรม


แลปัจจุบันนะกรรม พระรูปหล่อ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หนังสือ ตำรายาหมอพร เล่ม 1 ที่พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ทรงรวบรวม และทรงนิพนธ์ไว้ในสมุดไทยขาว พระคัมภีร์อติสาระวรรค โบราณะกรรม แลปัจจุบันนะกรรม ในพระคัมภีร์ ทรงวาดภาพประกอบงดงาม หนึ่งในภาพประกอบคือ พระนารายณ์ ทรงครุฑ พระหัตถ์ถือหินบดยา

Related News