พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ โปรดให้ออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ จังหวัดภูเก็ต

โดย pattraporn_a

22 พ.ค. 2565

10 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชทาน เพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เป็นวันสุดท้าย


วันนี้ ที่ศูนย์กีฬาสะพานหิน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้หน่วยสัตวแพทย์พระราชทานจากจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกหน่วยจัดกิจกรรมสัญจรให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ และการผ่าตัดทำหมันควบคุมประชากรสุนัขและแมว รวมถึงการให้ความรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนเจ้าของสัตว์เลี้ยง เป็นวันสุดท้าย


 ในวันนี้ มีสุนัขและแมวที่ประชาชนนำไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 122 ตัว และ มีการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว จำนวน 149 ตัว เพื่อควบคุมและตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้ามาสู่คนและสัตว์ สนองตามพระปณิธาน ด้วยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา ประเทศไทยพบผู้ป่วยติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าเป็นจำนวนมาก ภายหลังที่ได้ดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน พบว่า ผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้ามีจำนวนลดลงอย่างมาก สอดคล้องกับจำนวนสัตว์ป่วย ด้วยโรคพิษสุนัขบ้าที่ลดลง เช่นเดียวกัน- สำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชทาน ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตลอด 3 วันที่ผ่านมา มีประชาชนนำสุนัขและแมวเข้ารับบริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ทั้งหมด 277 ตัว และเข้ารับการผ่าตัดทำหมัน จำนวน 440 ตัว อันเป็นประโยชน์อย่างมากในการดูแล ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสุขภาพของสัตว์ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนให้ปลอดภัย เพิ่มศักยภาพในการดูแลสุขภาพอนามัย และการสาธารณสุข ของประชาชนในประเทศ และระดับนานาชาติในอนาคตอย่างยั่งยืน

Related News