พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทาน และหน่วยสัตวแพทย์อาสา จ.ภูเก็ต

โดย kodchaporn_j

20 พ.ค. 2565

53 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อฉีดวัดซีน และทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัด ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เป็นวันแรกวันนี้ เวลา 08.10 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังศูนย์กีฬาสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เป็นวันแรก ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯโดยโปรดให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ เทศบาลนครภูเก็ต และโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไป มีผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาโรค รวม 154 คน ปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่ที่พบ คือ โรคกล้ามเนื้อ กระดูกและข้อโอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ นายเทวิน แสวงสิน ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต เฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 100 โด๊ส สำหรับนำไปฉีดให้กับสัตว์เลี้ยง และสัตว์จรจัด ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของประชากรสุนัขและแมวทั้งหมดจากนั้น ทรงฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข จำนวน 3 ตัว เสร็จแล้ว ทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์วางยาสลบ เพื่อทำหมันสุนัข จำนวน 10 ตัว ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ที่บูรณาการความร่วมมือกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์รวมถึงทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 และสำนักงานปศุสัตว์ในพื้นที่เขต 8 จำนวน 9 จังหวัด โดยทรงวางยาสลบ และรักษาระดับความลึกการสลบด้วยเครื่องดมยาสลบ ตลอดจนทรงติดตามสัญญาณชีพ ตลอดเวลาในการผ่าตัดทำหมันสำหรับการออกหน่วยสัตวแพทย์วันนี้ มีประชาชนนำสุนัขและแมวเข้ารับบริการ ทั้งหมด 62 ตัว และผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว จำนวน 124 ตัว รวมทั้งมีการจัดฝึกอบรม ให้ความรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่เจ้าของสัตว์เลี้ยง เพื่อให้จังหวัดภูเก็ต แหล่งท่องเที่ยวสําคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า สนองพระปณิธาน ในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืน

Related News