พระราชสำนัก

ในหลวง ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัย ในการที่ ปธน.สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เสด็จสวรรคต

โดย kodchaporn_j

18 พ.ค. 2565

26 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีพระองค์ใหม่ ในการที่ เชค เคาะลีฟะฮ์ บิน ซัยยิด อัลนะฮ์ยาน ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบี สวรรคตวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยัง เชค มุฮัมมัด บิน ซัยยิด อัลนะฮ์ยาน ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบีพระองค์ใหม่ ในการที่ เชค เคาะลีฟะฮ์ บิน ซัยยิด อัลนะฮ์ยาน ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบี สวรรคต เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ความว่า"เชค มุฮัมมัด บิน ซัยยิด อัลนะฮ์ยาน ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบี ​กรุงอาบูดาบี ​หม่อมฉันและพระราชินี รู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งต่อการสวรรคตของเชค เคาะลีฟะฮ์ บิน ซัยยิด อัลนะฮ์ยาน ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และเจ้าผู้ครองรัฐอาบูดาบี ผู้นำที่นานาประเทศให้การยกย่องสรรเสริญ และพระประมุขที่ทรงเป็นที่เคารพในพระปรีชาสามารถ และน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตา ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกล​ พระองค์ทรงมีบทบาทอย่างสำคัญในการพัฒนาประเทศ​รวมทั้งการปรับเปลี่ยนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในทุก ๆ ด้าน อันนำมาซึ่งสันติภาพ ความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรืองให้กับประชาชนทั้งมวล น้ำพระราชหฤทัยและพระเมตตา ที่ทรงมีต่อเพื่อนมนุษย์ มิได้พระราชทานให้เพียงเฉพาะประชาชนของพระองค์ หากยังเผื่อแผ่ไปยังประเทศอื่น ๆ ที่ประสบ ความยากลำบาก​ทั้งในและนอกภูมิภาคอีกด้วย​ในนามของประชาชนชาวไทย หม่อมฉันขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาท และประชาชนชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในการสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าเป็นอย่างมากครั้งนี้"(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Related News