พระราชสำนัก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ฉีดวัคซีน ทำหมันสุนัข แมวจรจัด จ.สงขลา

โดย parichat_p

14 พ.ค. 2565

34 views

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ในพื้นที่ภาคใต้ เป็นวันที่สอง


วันนี้ เวลา 7 นาฬิกา 52 นาที สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังมณฑลทหารบกที่ 42 กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 5 ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


ทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ภาคใต้ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานฯ โดยทรงงานร่วมกับคณะสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เทศบาลเมืองคอหงส์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในการดำเนินกิจกรรมการออกหน่วยฯ อย่างเต็มรูปแบบ


ทั้งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ การผ่าตัดทำหมันควบคุมสุนัขและแมว ซึ่งเป็นการควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่จังหวัดสงขลาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนงานภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ระยะที่ 2 ระหว่างปี 2564 ถึง 2568 ด้วยทรงตระหนักถึงความสำคัญ ของปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย และทรงห่วงใยในสุขภาพของคนไทย ตลอดจนสัตว์เลี้ยง สัตว์จรจัด


โดยทรงมีพระประสงค์ให้โรคดังกล่าวหมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืน ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก ซึ่งวันนี้มีประชาชนนำสุนัข และแมวไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 165 ตัว และมีการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมว รวม 151 ตัว เพื่อควบคุมการแพร่ขยายพันธุ์ของประชากรสุนัข ที่อาจเป็นพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้ามาสู่คน และสัตว์ได้


นอกจากนี้ ยังทรงให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยโปรดให้ออกหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อช่วยเหลือในด้านการรักษาพยาบาล ป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน ภายใต้การดำเนินงานของหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์


ทั้งการตรวจรักษาพยาบาล การให้คำแนะนำในการป้องกันโรค และดูแลสุขภาพทั่วไปแก่ประชาชน มีประชาชนมารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป รวม 146 คน ปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่ที่พบ อาทิ โรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ ,โรคระบบทางเดินอาหาร และโรคเกี่ยวกับดวงตา


โอกาสนี้ ได้มีพระดำรัส เกี่ยวกับการทรงงานในการดูแลสุขภาพอนามัย ของประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี และการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยตามพระปณิธานฯ ภายใต้หลักการสุขภาพหนึ่งเดียว ซึ่งไม่เพียงแต่จะทรงห่วงใยในสุขภาพสัตว์เลี้ยงของประชาชน และสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งเท่านั้น ยังทรงห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ทุกครั้งที่เสด็จไปทรงงานในหลายพื้นที่ตามภูมิภาคต่างๆ โปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกหน่วยให้บริการดูแลรักษาประชาชนอย่างต่อเนื่อง

Related News