พระราชสำนัก

ในหลวง ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดี นายเอมานูว์แอล มาครง รับตำแหน่งปธน.ฝรั่งเศส สมัย 2

โดย kodchaporn_j

11 พ.ค. 2565

7 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความยินดีไปยัง นายเอมานูว์แอล มาครง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นสมัยที่ 2วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความยินดีไปยัง นายเอมานูว์แอล มาครง (Mr. Emmanuel Macron) ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ความว่า"ฯพณฯ นายเอมานูว์แอล มาครง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ​กรุงปารีส ​ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี แห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสอีกวาระหนึ่ง ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริง และขออำนวยพร ให้ท่านประธานาธิบดีประสบความสำเร็จ ในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านทุกประการ ​การได้รับเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งเป็นสมัยที่ 2 นี้ เป็นการยืนยันอีกครั้งอย่างชัดเจนว่า ไม่เพียงแต่ท่านจะได้รับความเชื่อมั่น ในผลงานความสำเร็จที่ผ่านมาเท่านั้น หากยังได้รับความไว้วางใจ ให้เป็นผู้สร้างอนาคต ที่เจริญก้าวหน้าต่อไปอีกด้วยความไว้วางใจนี้ จะเป็นพลังและแรงขับเคลื่อน ความพยายามของทุกฝ่าย ในการเสริมสร้างความเป็นเอกภาพในชาติ และการรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคม รวมทั้งการดำเนินนโยบายสำคัญด้านอื่น ๆ นอกจากนั้น ในขณะที่สันติภาพและความมั่นคงมีภัยคุกคาม ย่อมเป็นการดีที่สาธารณรัฐฝรั่งเศส ภายใต้การนำของท่าน ยังคงเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพ และความเข้มแข็งในยุโรปอีกด้วย​ประเทศไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับฝรั่งเศสที่ยืนยง ผ่านกาลเวลามากว่าสามศตวรรษ การสนับสนุนและส่งเสริมของฝรั่งเศส ภายในกรอบของสหภาพยุโรป ที่มีต่ออาเซียนและประเทศไทย เป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือ ระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปให้พัฒนาเพิ่มพูนยิ่งขึ้นส่วนในระดับทวิภาคีนั้น ข้าพเจ้ามั่นใจว่า ความมุ่งมั่นตั้งใจที่มีอยู่ร่วมกัน จะทำให้ความเป็นมิตรไมตรีที่ผูกพันกันมายาวนาน ในหลากหลายด้านระหว่างประเทศของเรา กระชับแน่นแฟ้น เพื่อประโยชน์สุขยิ่งขึ้นไปของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย"​(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Related News