พระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย จ.สุโขทัย

โดย parichat_p

6 พ.ค. 2565

16 views

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย


วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ไปประชุมติดตามสถานการณ์การเกิดวาตภัย ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสัชนาลัย


พร้อมกันนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 319 ชุด มอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยนายอำเภอ ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎร ในพื้นที่ประสบวาตภัยทั้ง 8 อำเภอ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจ


จากนั้น องคมนตรี ลงพื้นที่บ้านพงเสลียง ตำบลแม่สิน อำเภอศรีสัชนาลัย เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบวาตภัย จำนวน 5 ครอบครัว พร้อมพูดคุยให้กำลังใจ ยังความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น


ทั้งนี้จังหวัดสุโขทัยเกิดสถานการณ์วาตภัย ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายนที่ผ่านมา มีผู้ถูกผลกระทบใน 8 อำเภอ 75 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 324 หลังคาเรือน และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 1 ราย จากเหตุฟ้าผ่า

Related News