พระราชสำนัก

ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระวันรัต

โดย parichat_p

6 พ.ค. 2565

14 views

ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต )


วันนี้ เวลา 10 นาฬิกา 30 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วันพระราชทานศพสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ณ ห้องบำเพ็ญกุศล ชั้น 2 อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 สิริอายุ 85 ปี พรรษา 65


สมเด็จพระวันรัต มีนามเดิมว่า จุนท์ พราหมณ์พิทักษ์ เมื่ออายุครบ 12 ปี ได้บรรพชา ณ วัดคิรีวิหาร จากนั้นไปศึกษาต่อและได้อุปสมบท ณ วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระวันรัต สร้างคุณูปการแก่พระสงฆ์และพระพุทธศาสนามากมาย โดยเป็นผู้ถวายการสอนพระธรรมวินัย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงผนวช ที่วัดบวรนิเวศวิหาร ในปี 2521


ต่อมาในปี 2552 ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ เป็นสมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏที่ สมเด็จพระวันรัต และเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ในปี 2558 นอกจากนี้ยังเป็นผู้นั่งพระเสลี่ยงกลีบบัว และราชรถน้อย อ่านพระอภิธรรมนำพระบรมศพ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังพระเมรุมาศ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560

Related News