พระราชสำนัก

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์น ไปยัง ปธน.อิสราเอล ในโอกาสวันเอกราช

โดย panwilai_c

5 พ.ค. 2565

5 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งรัฐอิสราเอล ในโอกาสวันเอกราชของรัฐอิสราเอลวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งรัฐอิสราเอล ในโอกาสวันเอกราชของรัฐอิสราเอล ซึ่งตรงกับวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ความว่า " ฯพณฯ นายอิซฮาก เฮอร์โซก ประธานาธิบดีแห่งรัฐอิสราเอล รัฐอิสราเอล ในโอกาสวันเอกราชของรัฐอิสราเอล ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพร ให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และประสบความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศ และประชาชนชาวอิสราเอล มีความผาสุกและเจริญรุ่งเรืองสืบไปข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ความเข้าใจอันดีและความผูกพันฉันมิตรระหว่างประเทศเราทั้งสอง จะช่วยยกระดับความร่วมมือที่กว้างขวาง ของทั้งสองฝ่ายให้เพิ่มพูนขึ้นไปอีกในอนาคต"(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Related News