พระราชสำนัก

ในหลวง ส่งข้อความพระราชสาส์น ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปน

โดย kodchaporn_j

3 พ.ค. 2565

6 views

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น ถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปน และพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น ถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปน ในโอกาสวันเฉลิมพระนามของ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปน ซึ่งตรงกับวันที่ 3 พฤษภาคม 2565ความว่า "สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลีเปที่ 6 แห่งสเปน กรุงมาดริด ในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันเฉลิมพระนามของฝ่าพระบาท หม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่จะขอถวายพระพรชัยมงคล และความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความสงบสุข และความวัฒนาถาวรของประเทศ และประชาชนชาวสเปนประเทศไทยและราชอาณาจักรสเปนมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดสนิทสนมเสมอมา หม่อมฉันเชื่อมั่นว่า มิตรภาพดังกล่าวจะเป็นปัจจัยสำคัญในการขยายความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือกัน ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น อันจะก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศ และประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้า(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
พร้อมกันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญและวันชาติ ของสาธารณรัฐโปแลนด์ ซึ่งตรงกับวันที่ 3 พฤษภาคม 2565ความว่า "ฯพณฯ นายอันด์เช ดูดา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ กรุงวอร์ซอ ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญและวันชาติ ของสาธารณรัฐโปแลนด์ ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์ และความสุขสวัสดิ์ ของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความสงบร่มเย็น และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ และประชาชนชาวโปแลนด์มิตรภาพที่มีมายาวนานระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐโปแลนด์ได้เจริญงอกงาม มาอย่างต่อเนื่อง กอปรกับปี 2022 นี้ เป็นปีที่สำคัญยิ่งในวาระครบ 50 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศของเราทั้งสอง ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ทั้งสองฝ่ายจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างโอกาสใหม่ ๆ ในการกระชับสัมพันธไมตรี และความร่วมมือให้แน่นแฟ้นต่อไป ในภายภาคหน้า"(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Related News